Van mijn en jouw werk, óns werk maken. Dat gebeurt er tijdens een dagstart. Samen in een veilige en vertrouwde omgeving leren van elkaar en zo iedere dag weer beter worden.

Veel organisaties die Lean zijn, starten hun dag vaak met een gezamenlijke dagstart. Doel hiervan is om de operationele samenwerking binnen een team te verbeteren en om de dienstverlening voor de klant steeds beter uit te voeren met zo weinig mogelijk verspilling.

De dagstart is hét voorbeeld van Mens én Prestatie. Dat begint al bij de check-in. Collega’s leren elkaar veel beter kennen en begrijpen, zowel zakelijk als privé.

Helen Kleisen
De kernmerken van de dagstart:
 • Dagelijks (2-dagelijks, week, etc.) moment op de (virtuele) werkvloer om direct bij te sturen op actuele issues. Snel en direct (bij)sturen op signalen en KPI’s.
 • Gebruik (virtueel) dagstartbord.
 • Maximaal 15-30 min.
 • Roulerend voorzitterschap.
 • Rollen: voorzitter, notulist (vullen dagstartbord), timekeeper en deelnemer.
 • Voorzitter is 20% van de tijd aan het woord. De deelnemers 80%.
 • Mogelijke agenda:
  Check-in; hoe zit iedereen erbij vandaag?
  Behaalde resultaten op de KPI’s; van elkaar leren.
  Behaalde successen.
  Hulpvragen en verbeterideeën.
  Werkverdeling.
De dagstart is een middel om:
 • Beter te kunnen worden met elkaar. Daartoe moet je elkaar kunnen en willen aanspreken. Feedback kunnen geven en ontvangen is dus heel belangrijk.
 • Eigenaarschap te verhogen door verbeterideeën/issues te adresseren aan de verschillende
  medewerkers.
 • De Deming cirkel volledig te doorlopen: Plan, Do, Check en Act, zodat successen gevierd
  kunnen worden en waar nodig bijgestuurd kan worden.
 • Ons aan de afspraak is afspraak te houden.
 • Onderlinge verhoudingen en samenwerking te optimaliseren.
 • Kaders te bieden. De vergaderstructuur en -cultuur.

Bij verschillende opdrachtgevers heb ik inmiddels de dagstart geïntroduceerd. De dagstart is hét voorbeeld van Mens én Prestatie. Dat begint al bij de check-in. Collega’s leren elkaar veel beter kennen en begrijpen, zowel zakelijk als privé. Ook door een beter inzicht in elkaars werk en de issues waar collega’s tegenaan lopen komt er meer begrip en meer dialoog. Bovendien wordt het nastreven van een gemeenschappelijk doel gestimuleerd, wat de teambuilding bevordert en de prestaties doet toenemen.

Bij de eerste dagstarts is de manager/teamleider de voorzitter. Daarna werken we toe naar roulerend voorzitterschip waarbij alle teamleden de rol van voorzitter op zich kunnen nemen. Als consultant help ik de manager bij de eerste dagstarts: voordoen – samen doen – zelf doen. Vanaf dan helpt de manager de afzonderlijke teamleden volgens hetzelfde principe van voordoen – samen doen – zelf doen. Ik vind het fantastisch om te zien hoe snel de teams zich de dagstart eigen maken. Na een tijdje ga ik (virtueel) langs bij een dagstart om te kijken hoe het e.e.a. zich in de praktijk heeft uitgepakt…100% van mijn observaties zijn zeer positief!

Heb ik je geïnspireerd om ook de dagstart te introduceren binnen jouw team? Aarzel dan niet om contact met mij of één van mijn collega’s op te nemen. Wij gaan graag met je in gesprek om de prestaties van jouw team naar een nog hoger level te tillen!

Wil je ook met een dagstart aan de slag? Neem contact met ons op!

h.kleisen@improvery.nl 06 – 11160924

Improvery is een een Consultancy & Trainingsbureau gespecialiseerd in het helpen transformeren van organisaties naar meer resultaatgericht werken en het creëren van een cultuur van Continu Verbeteren.

Wij geloven dat resultaten altijd beter kunnen. Wij geloven ook dat resultaten niet alleen op de korte termijn effect moeten hebben, maar nog belangrijker zijn op de lange termijn. Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat direct resultaat wordt geboekt, dat het resultaat blijvend is en dat de organisatie zelfstandig in staat is steeds verder te verbeteren.

Wij geloven dat veranderen mensenwerk is, dus richten wij ons vooral op het vergroten van de veranderkundige capaciteit van mensen.

Onze organisatie