Hoe kan ik mijn strategie realiseren?

Heb je geen idee hoe jouw bedrijfsstrategie concreet gemaakt kan worden? Weet je niet of je op de goede weg bent om je doelen te realiseren? Of misschien is het doel wel alleen bekend op leidinggevend niveau? Worden de talenten van je organisatie niet optimaal benut?

Improvery biedt hulp om de kwaliteit van strategie te vertalen naar kwantiteit. Wij geloven dat het maken van een goede analyse van de binnen- en buitenwereld noodzakelijk is om je strategie te realiseren. Voor het bedrijf van nu en in de toekomst.

Wij geloven dat je alle neuzen in de organisatie, dezelfde richting op kunt krijgen. En dat je met een gestructureerde aanpak, waarbij je de mens en het proces centraal stelt, iedereen betrokken krijgt.

Voeg hier het aanbrengen van focus toe op wat je als organisatie wel en niet gaat doen op lange en korte termijn en het wordt mogelijk om prestaties daadwerkelijk te realiseren en je ultieme doel te halen.

Alles begint bij het maken van de analyse van de binnen- en buitenwereld, waarna de gezamenlijke droom wordt vastgesteld. Het moet een droom zijn die richting geeft voor iedereen en alle lagen uit de organisatie. Vervolgens gaan we samen met medewerkers uit alle lagen uit de organisatie deze droom vertalen naar concrete en (be)stuurbare doelen en ontwikkelen we eigenaarschap op het realiseren van deze doelen in de organisatie. De crux zit hem daarna in het meetbaar maken en (kort) cyclisch (bij)sturen zodat we de doelen ook daadwerkelijk realiseren en PDCA toepassen. Hierbij brengen wij de onder- en de bovenstroom samen zodat we als organisatie echt gaan leren en presteren.

Hoe kan ik een prestatiedoorbraak realiseren?

Herken je dit in jouw organisatie? Je bent vaak brandjes aan het blussen. Het lukt de organisatie niet om een constante kwaliteit te leveren. Iedereen doet zijn uiterste best, maar wat je ook probeert, het lukt niet om duurzaam te verbeteren. Wat is hier aan de hand? Het prestatieplafond is bereikt. Dit vraagt om een mens- en resultaatgerichte aanpak. 

In onze bewezen aanpak, stellen we de mens en de prestatie centraal, want dan is een duurzame prestatiedoorbraak gegarandeerd.

In de eerste stap is het belangrijk om de ambities, doelstelling, het probleem en de grondoorzaken helder te krijgen. Daarna werken we aan een team met eigenaarschap en samenwerking. Vervolgens (her)ontwerpen of scherpen we de bestaande besturing aan. Vanuit de duidelijke verkregen besturing starten we met de voorhoede van de verandering. Het einddoel is dat elke medewerker en manager eigenaarschap neemt voor elke dag presteren en leren. Met deze bewezen aanpak zorgen wij voor grote tevredenheid van onze opdrachtgevers en kunnen we de medewerkers met een gerust hart achterlaten.

Hoe kan ik continu verbeteren?

Heb je het idee dat er weinig vernieuwing in je organisatie zit? Komen je medewerkers met weinig nieuwe ideeën? Denken je medewerkers dat het aandragen van een idee niet leidt tot verandering? Vind je het lastig om een idee concreet tot verbetering te brengen? Duren veranderingen erg lang?

Improvery gelooft dat medewerkers de verbetermotor van een organisatie zijn. Dat iedere medewerker in staat is om ideeën voor verbeteringen aan te dragen. Medewerkers weten als geen ander hoe een proces moet werken en welke verbeteringen er mogelijk zijn. De kunst is om deze mogelijkheden te herkennen en zelf ook weer op te lossen.

Improvery helpt met een aantal zaken om continu te kunnen blijven verbeteren. We helpen leidinggevenden om een sfeer te creëren waarin medewerkers durven te zeggen wat ze belangrijk vinden. Dit betekent dat de leidinggevende zich gaat verdiepen in het werk van zijn medewerkers, goed luistert naar de signalen op de werkvloer en ondersteunt in de dagelijkse verbeteringen.

We leren de medewerkers ook om te herkennen waar mogelijkheden voor verbeteringen liggen en hoe medewerkers zelf deze problemen kunnen oplossen. We beginnen met kleine verbeteringen, zodat medewerkers kunnen leren hoe het proces werkt en direct ook kunnen zien dat het concrete resultaten oplevert.

Improvery helpt ook om de dagelijkse bespreking over de prestaties op een goede manier te voeren. Door die bespreking worden nieuwe verbeteringsmogelijkheden ontdekt en leren medewerkers van elkaars resultaten. Het resultaat van deze aanpak kan heel erg groot zijn. Niet voor niets worden medewerkers de verbetermotor genoemd. Stel je eens voor dat elke medewerker iedere dag een verbetering doet!

Hoe los ik snel een groot probleem op?

Ervaar je een hardnekkig operationeel probleem in je organisatie? Zijn er al meerdere initiatieven geweest, maar is het probleem nog steeds niet opgelost? Heeft het team nog steeds geen afdoende aanpak bedacht of geïmplementeerd? Lijkt het erop dat je wel weet wat er niet goed gaat, maar dat de kern of grondoorzaak nog steeds niet boven tafel is?

Improvery gelooft dat er in iedere organisatie wel een paar hardnekkige problemen zitten. Problemen waar al keer op keer aan gewerkt is en waarbij geprobeerd is om als organisatie te veranderen. Wij geloven dat als je het probleem echt gaat onderzoeken, met een goede representatie van alle stakeholders, je de grondoorzaak te pakken hebt. Als je die grondoorzaak eenmaal hebt, dan kun je deze gaan oplossen.

Hardnekkige problemen blijven vaak hardnekkig omdat men onvoldoende de tijd heeft genomen om een goede analyse te maken. Het is als organisatie wel van belang dat je kunt erkennen dat jouw organisatie een hardnekkig probleem heeft. Daar is lef voor nodig. Dat is de eerste stap in de goede richting.

Improvery gaat voor een duurzame oplossing. Door een goede analyse te maken en te zorgen dat het probleem binnen een, of maximaal twee maanden duurzaam is opgelost. Er zijn diverse mogelijkheden om het hardnekkige probleem te onderzoeken.

Improvery heeft al meerdere malen succes geboekt door de inzet van een Kaizen-event of de A3-Lean methode. De huidige situatie wordt in kaart gebracht en het doel moet worden omschreven. Vervolgens ga je op zoek naar de grondoorzaak. Wanneer deze eenmaal bekend is, kun je werken aan een duurzame oplossing.

Wat is lean?

Lean is een filosofie die zich richt op het creëren van een continu verbeter cultuur in organisaties.   
Van oudsher wordt Lean met name bekeken vanuit proces kant, waarbij het minimaliseren van verspilling en het optimaliseren van waardecreatie in processen vooropstaan. Hierin worden de volgende 5 kernprincipes beschreven: 1. creeer waarde voor de klant. 2. Identificeer en visualiseer de waardestroom . 3. Produceer wat de klant vraag (pull in plaats van pusch) 5. Continu verbeteren (Kaizen) door medewerkers actief te betrekken en streven naar perfectie. 
Voor ons zit Lean in meer dan alleen de processen. Voor ons is Lean een samenspel tussen het hebben van een helder doel, processen die voldoen aan de klant vraag, het echt behalen van (tussentijdse) resultaten op weg naar je doel, het structureel oplossen van problemen en de mens in de organisatie in staat stellen om elke dag een stapje beter te doen. Een uitgebreide uitleg hierover vind je in onze veranderaanpak, het 5P model.

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een benadering die de principes van Lean en Six Sigma combineert om de efficiëntie te verbeteren en de kwaliteit te waarborgen in processen, productie en diensten. Waar Lean zich specifiek richt op het betrekken van medewerkers en het creëren van een cultuur van continu verbeteren en samenwerken, richt Six Sigma zich meer op op het verminderen van variatie in processen en het verhogen van de kwaliteit, door gebruik te maken van statistische hulpmiddelen. 
Beiden zijn waardevolle methodes, waarbij organisaties die nog niet hebben geroken aan continu verbeteren, beter af zijn met het starten met Lean dan met six sigma. Voor organisaties die al wat verder zijn met Lean, kan Six Sigma een nuttige volgende stap zijn.

Waarom een Lean training?

Een Lean training is belangrijk om organisaties te helpen hun processen te verbeteren, verspilling te verminderen en een beweging op gang te krijgen die zich richt op het continu verbeteren van de prestaties. Met een Lean training vergroot je de capaciteit in een organisatie om elke dag aan de slag te gaan met het continu verbeteren van de prestaties. 

Wat is een Lean training?

Een Lean training is een educatieve cursus of programma dat helpt bij het begrijpen en toepassen van Lean-principes, -methoden en -tools. Onze Lean trainingen onderscheiden zich doordat we zowel theoretisch als praktijkgericht echt aan de gang gaan met Lean. Het is altijd een interactieve training waarin veel praktijkvoorbeelden de revu passeren en we deelnemers enthousiast maken om met continu verbeteren in hun eigen werk en omgeving aan de slag te gaan.

Wat is een Lean Belt?

Een Lean Belt is een symbolische aanduiding van iemands expertise en niveau van bekwaamheid in Lean-principes en -methodologieën. Net zoals bij karatebanden worden verschillende kleuren van Lean Belts gebruikt om het niveau van beheersing aan te geven. De meest voorkomende Lean Belt-niveaus zijn White Belt, Yellow Belt, Green Belt en Black Belt, met elk niveau dat correspondeert met verschillende vaardigheden en verantwoordelijkheden.
Wij gebruiken voor het vaststellen van bekwaamheid en expertisie de internationaal erkende Lean Competence System (LCS) accreditatie. Lees hierover verder onder het kopje “welke Lean Belts zijn er?”

Welke Lean Belts zijn er?

Er zijn verschillende Lean Belt niveaus, elk met verschillende kennis- en expertisegebieden. Het meest herkenbaar zijn hierin de verschillende kleuren:
White, Yellow, Orange, Green & Black belt. Deze kleuren geven, zoals in het kopje “wat is een Lean Belt” beschreven staat, aan wat het expertise en niveau van bekwaamheid is.  Wij zijn een officieel geacrediteerd trainingsbureau via Lean Competence System (LCS) en hebben een accreditatie tot en met het niveau 2b. 
White Belt – Geen LCS niveau
Yellow Belt – LCS niveau 1a
Orange Belt – LCS niveau 1b
Green Belt – LCS niveau 1c
Black Belt – LCS niveau 2a
Master Black Belt – LCS niveau 2b

Is er een bepaald opleidingsniveau of voorkennis nodig om deel te nemen?

Voor het aanmelden voor een Lean training is geen speciale voorkennis nodig. Vanaf MBO-niveau kan je meedoen met onze training. Voor de Lean Black Belt training is een eerder gehaald Lean Green Belt certificaat wel een vereiste. Voor de training Resultaatgericht Coachend Leidinggeven is geen specifieke voorkennis over Lean of coaching noodzakelijk; wel verwachten we affiniteit met coaching of een coachende basishouding.
Voor alle trainingen is het handig als je een mogelijke case uit je praktijk meeneemt. Hiermee ga je in de training aan de slag en pas je de in de training geleerde kennis direct op de praktijk toe.

Waarom een training bij Improvery?

Met onze verschillende trainingen op het gebied van Continu Verbeteren leiden wij je op zodat je zelf in staat bent om elke dag bij te dragen aan een beter resultaat. Onze leermethode is er opgericht om maximale betrokkenheid te creëren en het leervermogen van alle deelnemers te activeren.

– In onze trainingen werken wij vanuit het principe voordoen, samen doen en zelf doen.
– 2 vaste, gespecialiseerde en geaccrediteerde trainers / consultants begeleiden de deelnemers door het gehele traject. – Deze 2 trainers zijn ervaren consultants die vanuit hun praktijkervaring veel aansprekende voorbeelden delen. 
– Zowel online (via Zoom of Teams) als fysiek op locatie (bij de klant of elders gearrangeerd), of een combinatie van deze 2, verzorgen wij de modules dan wel de training. Examen kunnen wij online afnemen.
– De training is interactief; gedurende het hele proces worden deelnemers aangezet om echt met een daadwerkelijk probleem uit de praktijk aan de slag te gaan. De investering in de training betaalt zich vaak al snel terug;
– Doordat we in onze training naast theorie ook veel opdrachten en spelelementen toevoegen blijven deelnemers geboeid tot het einde
– Doordat wij veel voorbeelden kunnen geven van verschillende branches waar onze trainers zelf hebben gewerkt, wordt het niet een “ver-van-mijn-bed-show” voor de deelnemers
– En uiteraard zorgen we ervoor dat plezier centraal staat!

Biedt Improvery ook Incompany Lean trainingen aan?

Ja, dit bieden wij aan! Het kan prettig zijn om de training wat meer specifiek te maken voor je eigen organisatie. Wellicht zijn er belangrijke strategische thema’s of veranderingen die je in de training wilt later terugkomen, of moet er meer tijd worden ingeruimd voor specifieke vraagstukken?
We gaan graag met je in gesprek wat jouw wensen zijn en wat wij voor je kunnen betekenen. Onze incompany trainingen gericht op de praktijk, dus cursisten kunnen de theorie meteen toepassen. Zo werken we met extra praktijkdagen, waarbij onze trainers meelopen met de cursisten om direct verbeterstappen te kunnen zetten. Zo levert onze aanpak direct resultaat op.
Bekijk een voorbeeld van onze Incompany training Lean Green Belt Prestatiedoorbraak.

Op welke locatie worden de trainingen gegeven?

De open-inschrijving trainingen worden centraal in Nederland gegeven, meestal in de omgeving van Utrecht. Voor incompany trainingen zoeken we samen naar een passende locatie.

Zijn de Lean trainingen ook online te volgen?

Ja, bij voldoende inschrijvingen kan een training online worden gegeven. In de regel worden de trainingen fysiek gegeven. Ja kan je inschrijven voor een online training via: Online Lean Green Belt – Improvery.

Wat kosten Lean trainingen of workshops?

Bij iedere training staat naast de inhoudelijke beschrijving ook de kosten vermeld. Voor een Incompany training of een workshop kan je contact met ons opnemen voor een passend voorstel. Onze contact informatie vind je op onze website Improvery.nl/contact.

Wil je meer weten over Improvery, over onze aanpak, of graag met iemand van ons een gesprek voeren? Dat vinden wij prima! Neem contact met ons op.

Veelgestelde vragen MG 1427V3finalHR Veelgestelde vragen cta pijl

Laatste blogs

Teamcoaching als inzet voor het realiseren van je doelen

High performing teams creëren met behulp van de piramide van Lencioni, geweldig hulpmiddel voor een betere teamsamenwerking.

Maak je doelstellingen concreet in KPI’s

KPI’s is een bouwsteen in de onderste laag van de 5P piramide van Improvery: Richting geven aan verandering.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -