Disclaimer © Improvery CI B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze website of delen daarvan mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Improvery. Deze website is gebaseerd op materiaal waarvan Improvery van mening is dat het betrouwbaar moet worden geacht. Hoewel Improvery alles in het werk heeft gesteld om er voor zorg te dragen dat de informatie hierin juist en accuraat is, kunnen feitelijke onjuistheden niet worden uitgesloten. Improvery sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie. Mocht u enige onjuistheid constateren, dan zouden wij het op prijs stellen als wij hiervan op de hoogte worden gesteld zodat wij deze onjuistheden kunnen corrigeren.

Laatste blogs

Jij wilt toch ook werken in een High Performing Team?

High performing teams creëren met behulp van de piramide van Lencioni, geweldig hulpmiddel voor een betere teamsamenwerking.

Dashboarding in een agile organisatie

Binnen organisaties kan het lastig zijn, met name bij een agile werkwijze, rapportages in alle niveaus van een verandering op…

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -