Disclaimer © Improvery CI B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze website of delen daarvan mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Improvery. Deze website is gebaseerd op materiaal waarvan Improvery van mening is dat het betrouwbaar moet worden geacht. Hoewel Improvery alles in het werk heeft gesteld om er voor zorg te dragen dat de informatie hierin juist en accuraat is, kunnen feitelijke onjuistheden niet worden uitgesloten. Improvery sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie. Mocht u enige onjuistheid constateren, dan zouden wij het op prijs stellen als wij hiervan op de hoogte worden gesteld zodat wij deze onjuistheden kunnen corrigeren.

Laatste blogs

Het verschil tussen missie, visie en strategie 

In het landschap van organisatieontwikkeling en verandermanagement zijn missie, visie en strategie als de hoekstenen. Ontdek hier hoe elk element…

Wat is het Kotter verandermodel? 

Het Kotter verandermodel, staat hoog aangeschreven als een uiterst doeltreffende aanpak om veranderingen vorm te geven. Dit model hanteert acht…

© 2023 Alle rechten voorbehouden - Improvery -