Disclaimer © Improvery CI B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze website of delen daarvan mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Improvery. Deze website is gebaseerd op materiaal waarvan Improvery van mening is dat het betrouwbaar moet worden geacht. Hoewel Improvery alles in het werk heeft gesteld om er voor zorg te dragen dat de informatie hierin juist en accuraat is, kunnen feitelijke onjuistheden niet worden uitgesloten. Improvery sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie. Mocht u enige onjuistheid constateren, dan zouden wij het op prijs stellen als wij hiervan op de hoogte worden gesteld zodat wij deze onjuistheden kunnen corrigeren.

Improvery is een een Consultancy & Trainingsbureau gespecialiseerd in het helpen transformeren van organisaties naar meer resultaatgericht werken en het creëren van een cultuur van Continu Verbeteren.

Wij geloven dat resultaten altijd beter kunnen. Wij geloven ook dat resultaten niet alleen op de korte termijn effect moeten hebben, maar nog belangrijker zijn op de lange termijn. Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat direct resultaat wordt geboekt, dat het resultaat blijvend is en dat de organisatie zelfstandig in staat is steeds verder te verbeteren.

Wij geloven dat veranderen mensenwerk is, dus richten wij ons vooral op het vergroten van de veranderkundige capaciteit van mensen.

Onze organisatie