Onlangs kreeg een klassieke reactie op een voorgestelde verandering:  “We hebben dit al twee keer eerder gedaan en het is niet gelukt. Waarom zou het nu wel lukken?”

Dit hoorde ik na de presentatie om een verbeteraanpak in te richten bij een van onze opdrachtgevers.

Nu, na een pilot van twee maanden, kan ik zeggen dat de voorgestelde aanpak best succesvol is (uiteraard met nog wat verbeterpunten).

“De verbetercoach is verantwoordelijk voor het ophalen en uitwerken van verbetervoorstellen vanuit het team. Hiermee zorg je voor eigenaarschap voor continu verbeteren in de teams op de werkvloer.”

Marc van Doesburg

1. Zorg voor ondersteuning en draagvlak op MT-niveau

Open deur, maar wel belangrijk dat het eigenaarschap voor de verbeteraanpak ook op MT-niveau is belegd.

  • Zorg ervoor dat er een eigenaar in het MT komt die als sponsor dient voor de verbeteraanpak. Dit bevordert de benodigde besluitvorming. 
  • En randvoorwaardelijk is dat MT-leden de teams op de werkvloer merk- en zichtbaar de ruimte geven om continu te kunnen verbeteren.

2. Start klein en experimenteer

Begin met een pilot in enkele teams om de verbeteraanpak te testen en van te leren. Maak de teamleden mede-architect van de pilot. Op deze manier hebben de teammanagers bij deze opdrachtgever hebben zelf de kick-off van de pilot georganiseerd. Dat helpt voor het creëren van draagvlak aan de start van de pilot.

3. Verbeter snel

Is er tijdens de pilot een verbeterpunt gesignaleerd door het team? Realiseer deze snel. Dan motiveer je het team extra om van de pilot een succes te maken.

4. Benoem een speciale verbeterrol in het team

Benoem een van de teamleden als verbetercoach. De verbetercoach is een teamlid die intrinsiek gemotiveerd is om continu te verbeteren en hiervoor vaardigheden heeft (bijv. Lean Orange of Greenbelt). De verbetercoach is verantwoordelijk voor het ophalen en uitwerken van verbetervoorstellen vanuit het team. Hiermee zorg je voor eigenaarschap voor continu verbeteren in de teams op de werkvloer.  

5. Zorg voor tijdige en persoonlijke feedback naar de indiener van het verbetervoorstel

Dat kan ook via intelligente tooling. We hebben daar een VerbeterApp voor ontwikkeld waarbij indiener altijd op de hoogte wordt gehouden over de status van zijn/haar verbetervoorstel middels een persoonlijke terugkoppeling. Is de verbetering gerealiseerd? Dan viert de verbetercoach dit resultaat uiteraard persoonlijk en live met het team en de indiener.

Op deze manier kun je eigenaarschap en motivatie creëren om continu te verbeteren.

Benieuwd hoe deze best practices jouw organisatie gaan helpen bij het borgen van continu verbeteren? Of hoe Marc dit als Consultant Continu Verbeteren in de praktijk heeft gebracht bij een van onze opdrachtgevers? Lees de case van Marc eens door of neem contact met ons op!

Wil je ook met verbeteren aan de slag? Neem contact met ons op!

m.van.doesburg@improvery.nl 06 – 41554030

Improvery is een een Consultancy & Trainingsbureau gespecialiseerd in het helpen transformeren van organisaties naar meer resultaatgericht werken en het creëren van een cultuur van Continu Verbeteren.

Wij geloven dat resultaten altijd beter kunnen. Wij geloven ook dat resultaten niet alleen op de korte termijn effect moeten hebben, maar nog belangrijker zijn op de lange termijn. Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat direct resultaat wordt geboekt, dat het resultaat blijvend is en dat de organisatie zelfstandig in staat is steeds verder te verbeteren.

Wij geloven dat veranderen mensenwerk is, dus richten wij ons vooral op het vergroten van de veranderkundige capaciteit van mensen.

Onze organisatie