Wat een energie, wat een zelfredzaamheid en wat hebben we op onze handen moeten zitten!

De afgelopen twee maanden heb ik incompany de Lean Green Belt training gegeven bij VLC & Partners. De training bestond niet alleen uit onze gebruikelijke vier theoriedagen, maar we hebben er twee praktijkdagen aan toegevoegd.

VLC & Partners heeft in haar ambitiestatement staan graag naast haar klanten te staan. Dit zijn ondernemers en particulieren die altijd verder kijken om in de toekomst hun ambities waar te maken. Deze mentaliteit van ‘doen’ vindt VLC & Partners prachtig.

Voor ons, als Improvery, logisch om denkend aan de ambities van VLC & Partners ook de twee praktijkdagen aan te bieden.

Wat deden we tijdens de praktijkdagen?

We hebben twee groepen gemaakt. Iedere groep ging aan de slag met een probleem/issue op de eigen afdeling.

Deze hebben we opgepakt a.d.h.v. de A3 probleemoplossing methodiek:

Criteria waren:

  • Behapbaar probleem in de eigen processen
  • Probleemstelling staven met feiten
  • Oplossingen binnen de eigen ‘circle of influence’
  • Quick Win oplossingen, die binnen een aantal weken gerealiseerd en geëvalueerd kunnen worden

Praktijkdag 1 stond in het teken van de probleemstelling, een analyse van de huidige situatie en het
bepalen van de doelsituatie.
Het team ging naar de Gemba om te observeren, er werden collega’s geïnterviewd en de systemen werden doorgespit. Alle opgehaalde informatie werd uiteen gestald in de Obeya.

Praktijkdag 2 stond in het teken van de Ishikawa, het genereren van verbeterideeën en het daadwerkelijk implementeren daarvan.

Tijdens de laatste theoriedag, die ongeveer twee weken na praktijkdag 2 plaatsvond presenteerden de twee groepen hun A3 en hun behaalde resultaten aan enkele leidinggevenden van VLC & Partners. De reacties waren lovend: in zo’n korte tijd, zonder majeure investeringen, prachtige resultaten behaald met hele praktische en direct toepasbare oplossingen!

Voor mij als consultant was het prachtig om te zien met hoeveel enthousiasme, energie en zelfredzaamheid zaken werden opgepakt. En ook hoe lastig het is om niet meteen in de oplossing te schieten.
Dat zit toch wel in onze natuur om gelijk de ander te willen helpen. Ook voor mij was dat best lastig. Ik ging gedurende de praktijkdagen langs bij de twee Obeya’s. Ik moest ook echt op mijn handen zitten om ze niet à la minute verder te helpen…

Uiteindelijk blijkt maar weer dat, uiteraard met wat coaching mijnerzijds, ze zelf twee prachtige A3’s hebben opgeleverd met prachtige resultaten!

Hoe was het eigenlijk voor de cursisten? Hoe hebben zij deze Lean Green Belt training van vier theoriedagen en twee praktijkdagen ervaren?

Wat was de toegevoegde waarde van deze praktijkdagen bovenop de vier theoriedagen?

Irma Fatchati-Brockhus: “De theorie was duidelijk en logisch, maar op het moment dat je het gaat toepassen merk je dat het toch niet zo eenvoudig is om niet direct in de oplossingsstand te schieten.”

Etienne Voermans: “Niet gelijk in de oplossing schieten. Oorzaken blijken toch anders dan dat je in eerste instantie verwacht. Mooie eye opener. Geweldig om dit op de eigen werkvloer te ervaren. Waardevol om de collega’s mee te nemen op deze reis.”

Wat ging daarbij heel goed?

Irma Fatchati-Brockhus: “Door als groep aan de slag te gaan werd je gedwongen alles vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Wat voor de één heel logisch was, bleek dat niet te zijn voor de ander, waardoor je steeds weer nieuwe inzichten opdeed.”

Etienne Voermans: “De kracht van visueel management. Zowel bij de analyse als de Check & Act.”

Wat was lastig?

Irma Fatchati-Brockhus: “Om niet direct naar de oplossing te gaan en om steeds te kijken heb ik nu echt de kernoorzaak of niet?”

Etienne Voermans:

In hoeverre zou je deze vorm aanraden bij andere Green Belt’ers in opleiding?

Irma Fatchati-Brockhus: “Zonder de praktijkdagen was het mijns inziens wat abstracter gebleven. Daarnaast is het een enorm voordeel dat het voor mij nu ook duidelijk is wat erbij komt kijken als ik met mijn individuele A3 aan de slag ga om mijn volledige Lean Green Belt certificering te behalen.”

Etienne Voermans: “Zonder deze praktijk ervaring zou de geleerde stof wat abstract en theoretisch blijven. De praktijkdagen hebben mij enorm geholpen. Helen, Kim, Marc en Roos, bedankt voor jullie fijne manier van trainen, enthousiasme en energie!”

Heb ik jou geënthousiasmeerd om voor je bedrijf ook de incompany Lean Green Belt training inclusief twee praktijkdagen te organiseren? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ga graag met je in gesprek!

Laatste blogs

Jij wilt toch ook werken in een High Performing Team?

High performing teams creëren met behulp van de piramide van Lencioni, geweldig hulpmiddel voor een betere teamsamenwerking.

Dashboarding in een agile organisatie

Binnen organisaties kan het lastig zijn, met name bij een agile werkwijze, rapportages in alle niveaus van een verandering op…

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -