Binnen de organisatie is het doel duidelijk; er is een visie, strategie en bijbehorend pad daarnaartoe. Dit geeft focus om een gerichte verbeterslag te maken bij de juiste processen. Vanuit Improvery staan wij achter dit gedachtengoed: continu verbeteren zit in de vezels van onze consultants. Anderzijds zien wij belang in het toetsen van het einddoel; een onjuist of verouderd doel kan leiden tot een verkeerd pad.  Een nodige verschuiving daarin kan plaatsvinden door externe veranderingen, waaronder een innovatie in uw marktgebied, of de schok van een crisis zoals de coronapandemie.

Innovatie en verbeteren sluiten elkaar niet uit, maar een focus op verbeteren met oogkleppen leidt tot gemiste kansen. Een voorbeeld is de overgang naar digitale fotografie en de focus van cameraproducenten voor het uitbrengen van analoge toestellen en filmrolletjes: je kunt continue de filmrollen en het ontwikkelproces verbeteren, maar dan raak je de veranderende markt kwijt.

De gerichte omgang met het juiste doel en focus op wat écht speelt kan worden aangewakkerd middels een painstorm.

“De gerichte omgang met het juiste doel en focus op wat écht speelt kan worden aangewakkerd middels een painstorm.”

Erik de Beus

PAINstorm

Om grip te krijgen welke kansen er liggen is een Painstorm de uitkomst. Dit is een sessie met betrokkenen waarin stapsgewijs inzicht wordt verkregen in wat nog niet in beeld is, maar wel impact heeft op de organisatie. Het leidt tot een probleemstelling buiten de gebaande paden. Een goed begeleide Painstorm kan worden toegepast binnen elk type organisatie en vraagt alleen tijd van stakeholders.

De term painstorm doet denken aan een brainstorm maar is daar een tegenstelling van. Waarbij een brainstorm zich focust op een bekend probleem, richt een painstorm zich op het onbekende. De term pain is een acroniem voor de te volgen stappen, namelijk persona, activities, insights en needs.


Persona

Een painstorm start met inzicht bieden in de persona: wie is onze eindklant, hoe zouden we deze kunnen omschrijven? Dit vormt de kern voor alle vervolgstappen.


Activities

Afgeleid van stap één kunnen we de activiteiten inkaderen van persona’s. Daarbij de vraag met welk doel activiteiten worden uitgevoerd, waardoor de focus zich onttrekt uit bestaande bedrijfsprocessen en plaatst op de eindklant: een belangrijk principe binnen het lean gedachtegoed.


Insights

Vanuit de activiteiten wordt een verdiepingsslag gemaakt. Daarbij worden de vragen gesteld:

  • Zijn er acties of processen die worden uitgevoerd maar wellicht niet nodig zijn?
  • Welke van de activiteiten zijn workarounds uitgevonden door de persona’s?
  • Wat valt op, zijn er bijzonderheden?
  • Waarom loopt het proces eigenlijk zo vanuit de klant?


Needs

Vervolgens leidt de analyse van het gedrag tot de laatste onderzoeksstap: welke behoefte wordt vervuld door het gedrag van de eindklant? Welke pijnpunten zijn er die het gedrag verklaren.


Uitkomst: een probleemstelling identificeren

Door bovenstaande stappen wordt inzicht verkregen in probleemstellingen. Deze worden vervolgens ingekaderd in mate van frustratie, urgentie en of er een business case is. Tevens geeft dit inzicht in welke mate er een beeld is van de klantbehoefte.

Een painstorm is een middel waarmee op gestructureerde wijze een focus komt op de klantbehoeften. Dit leidt tot probleemstellingen die vallen buiten de gebaande paden en daarmee nieuwe kansen tot verbetering. Het is één van de middelen die wij vanuit Improvery tot uitvoer kunnen brengen om uw organisatie verder te helpen. Heeft u interesse in de Painstorm of één van onze andere middelen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je ook met een painstorm aan de slag? Neem contact met ons op!

[email protected] 06 – 83242600

Laatste blogs

Het gebruik van de Ishikawa-methode

Continu verbeteren gaat niet vanzelf. Maar met behulp van de Ishikawa-methode kun je zelf gemakkelijk stappen zetten in het verbeteren…

Laat de klant aanwezig zijn in je organisatie.

Laat de klant aanwezig zijn in je organisatie, zodat je direct weet of je de klant tevreden stelt of bij…

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -