Wij krijgen vaak de vraag wat Lean nu eigenlijk écht is. Het antwoord is in feite simpel: Lean is leren door te doen en verbeteren in kleine stapjes, continu. Is het dan zo simpel? Ja, in feite wel! Maar de werkelijkheid is natuurlijk weerbarstig. En dat maakt het ook uitdagend.

Lean Methodologie: Samenwerking en Continu Verbeteren voor Optimaal Resultaat

Als de Lean methode wordt geïntroduceerd in organisaties dan laat zich dat het beste omschrijven als dat medewerkers en leidinggevenden worden uitgedaagd om hun eigen (vak) deskundigheid in te brengen en hun werk continu te verbeteren. Om te zorgen dat de ruimte er ook is om issues te bespreken en ideeën in te brengen wordt een duidelijke overlegstructuur georganiseerd. Lean is gericht op waarde toevoegen voor de klant, op heldere processen, op het hebben van een duidelijk doel en op het opdoen van leerervaringen waardoor je het de volgende keer steeds weer een beetje beter doet. Het gaat dus om leerervaringen opdoen en snel kunnen bijsturen als blijkt dat een aanpak of oplossingsrichting niet het gewenste resultaat oplevert.

En omdat de wereld blijft veranderen is het belangrijk voor organisaties dat medewerkers zich op deze manier blijven verbeteren in hun werk. Kan het beter? Kan het slimmer? Kan het anders? Laat maar weten! Dat vraagt om een andere manier van kijken naar je werk, van je durven uitspreken en dat is ook weer leren, niet alleen voor medewerkers maar ook voor leidinggevenden. Door te leren door te doen en te leren in kleine stapjes vormt de organisatie zich naar een ‘wendbare organisatie’, een organisatie die de mensen heeft die snel kunnen reageren op veranderingen en het werk of het proces daarop kunnen aanpassen.

Als je op die manier vanuit Lean naar je werk kijkt is werken opeens een mooi experiment. Het maakt nieuwsgierig naar hoe het beter kan en haalt de druk af het gevoel te moeten presteren. Je wil de doelen halen door je werk op de beste manier met zo min mogelijk verspilling te doen. En ja, leren betekent ook dat je waarschijnlijk fouten zult maken. Maar door deze fouten te ervaren, bespreekbaar en transparant te maken én zelf te herstellen is het lerend vermogen het grootst. En dat vraagt ook een Lean mindset van de leidinggevenden waarin zij veiligheid en voorbeeldgedrag geven.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Thomas Edison

Vanuit de theorie bekeken is Lean gericht op maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Door verspillingen te elimineren wordt de kwaliteit van het product of dienst beter, de doorlooptijd van de klantvraag korter en maken we minder onnodige kosten, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Maar daarnaast kan het ook gaan over werkprocessen verbeteren waardoor klant- of medewerkerstevredenheid -en het liefst beiden- omhoog gaan.

Door het proces van continu leren en verbeteren te organiseren ontstaat de situatie dat de echte problemen gesignaleerd worden en opgelost kunnen worden. Zo zorg je ervoor dat je als lerende organisatie je verbeterkracht enorm vergroot. Je bereikt eerder resultaten, ziet de energie en slagvaardigheid toenemen en merkt dat de doelstellingen op tijd bereikt worden. En dat geeft energie!

Improvery werkt in veranderprocessen vanuit de Lean filosofie en is ook erkend trainer van de Green en Black Belt trainingen. Wil je meer weten over Lean, de trainingen of wil jouw organisatie ook een lerende organisatie worden? Kom dan een kop koffie of thee drinken en dan onderzoeken we samen wat jou het beste helpt.

Wil je ook met lean aan de slag? Neem contact met ons op!

[email protected] 06 – 52625722

Laatste blogs

Het gebruik van de Ishikawa-methode

Continu verbeteren gaat niet vanzelf. Maar met behulp van de Ishikawa-methode kun je zelf gemakkelijk stappen zetten in het verbeteren…

Laat de klant aanwezig zijn in je organisatie.

Laat de klant aanwezig zijn in je organisatie, zodat je direct weet of je de klant tevreden stelt of bij…

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -