“We moeten veranderen” is een uitspraak die in elke organisatie -groot of klein- wel eens de revue is gepasseerd. Omdat de resultaten achterblijven in termen van winst, op de kwaliteit van het product of dienst, de klantentevredenheid neemt af of het is niet zo best gesteld met de tevredenheid van de medewerkers. Zomaar een eerste greep uit redenen waarom verandering als oplossing gezien wordt. Maar wie moet er dan veranderen? En met welk doel precies? Welk probleem lossen we dan op? Om te kunnen starten met een proces dat leidt tot de gewenste verandering is het belangrijk dat de leiders van de organisatie duidelijk aangeven wat de urgentie is om nu te moeten veranderen en  een beeld hebben van de toekomst voor de organisatie.

Het belang van voortdurende verbetering: een visie op de toekomst en de kracht van collectieve ondersteuning

En omdat de wereld blijft veranderen is het belangrijk voor organisaties dat medewerkers zich op deze manier blijven verbeteren in hun werk. Kan het beter, kan het slimmer, kan het anders? Dit urgentiebesef is duidelijk gemaakt aan de hand van een geschetst toekomstbeeld dat duidelijk weergeeft wat er dan anders is, hoe de wereld er dan uitziet voor de organisatie. Als dat duidelijk is dan is de volgende stap net zo belangrijk, namelijk het vormen van een groep mensen uit de breedte van de organisatie die enthousiast zijn over dit geschetste toekomstbeeld, de urgentie begrijpen en het proces om tot die verandering te komen willen ondersteunen.

Deze mensen samen vormen de ‘leidende coalitie’, een groep van mensen met zowel informele als formele invloed in de organisatie. Ze zijn enthousiast maar kunnen ook kritisch blijven meedenken over het proces en daarover in gesprek gaan met de leiding. Om zo te zorgen dat er kan worden bijgestuurd en het doel in het vizier blijft. Zonder deze coalitie ontstaat het risico dat de verandering gezien wordt door de medewerkers als iets van de directie.

Natuurlijk is er meer nodig dan een leidende coalitie alleen. Denk aan voorbeeldgedrag door de leiding van de organisatie. Zij laten het gedrag zien dat nodig is om de toekomstschets van de organisatie te bereiken. Als de organisatie claimt transparant te zijn dan is dat ook de manier waarop de leiding van de organisatie werkt en met zijn medewerkers omgaat. En dat gedrag wordt vervolgens ook verwacht van de medewerkers. Is onderdeel van de leidende coalitie zijn een baan? Of zijn het type functies die hiervoor gevraagd worden? Nee, maar er zijn in de organisatie wel formele functies die als opdracht krijgen het veranderproces te ondersteunen. Naast die formele functies gaat het erom dat het een ambassadeur van de verandering is en dat enthousiasme en het draagvlak meeneemt naar de werkvloer. Of dat nou iemand in de operatie is, in de ondersteuning of in de leiding.

Kortom, een veranderproces heeft kans van slagen als er actief en betrokken leiderschap is en een activerende en enthousiasmerende beweging op gang kan worden gebracht. Samen vormen zij dan de leidende coalitie om de verandering aan te jagen en ervoor te zorgen zodat de olievlek voor de verandering steeds groter en groter wordt.

Als Improvery werken wij in onze transformatieopdrachten ook vanuit het principe van de leidende coalitie om zo de opdracht succesvol te laten verlopen en het beoogde resultaat te bereiken. Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op of kom eens een kop koffie of thee met ons drinken.

Wil je ook met verbeteren aan de slag? Neem contact met ons op!

[email protected] 06 – 52625722

Laatste blogs

Teamcoaching als inzet voor het realiseren van je doelen

High performing teams creëren met behulp van de piramide van Lencioni, geweldig hulpmiddel voor een betere teamsamenwerking.

Maak je doelstellingen concreet in KPI’s

KPI’s is een bouwsteen in de onderste laag van de 5P piramide van Improvery: Richting geven aan verandering.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -