Improvery heeft bij een grote bank de besturing ingericht van zowel vier waarde stromen binnen de Hypotheken keten als van het Service Centrum Hypotheken (mid-office, backoffice en bedrijfsbureau). Samen met het verbeterteam is hiermee gezorgd voor een effectieve besturing van de hypotheek keten en ook van het operationele jaarplan binnen de lijn organisatie

Besturing inrichten voor een grote bank MG 1249V2vrstOPWIT transparant klein

Ambitie van de klant

Een grote bank wilde haar operationele stuurinformatie verbeteren om beter en meer feitelijk te sturen en te gaan werken met realistische uitvoerbare jaarplannen in de lijnorganisatie.

Improvery heeft daarom, samen met het interne verbeterteam, de besturing ingericht van zowel vier waarde stromen binnen de Hypotheken keten, als de besturen van het Service Centrum Hypotheken (mid-office, backoffice en bedrijfsbureau). Het ging hierbij om het inrichten van een effectieve besturing over zowel de hypotheek keten als de besturing van het operationele jaarplan binnen de lijn organisatie.

Aanpak

Improvery heeft de besturing ingericht vanuit een duidelijke plan aan de hand van de OGSM-methode (Objective, Goals, Strategies, Measures). Vervolgens is de benodigde ‘near-realtime’ rapportagestructuur ingericht om resultaten te kunnen monitoren, analyseren en te besturen. De business vraag werd vertaald naar een concrete en uniforme rapportage. De visualisatie is continu getoetst bij de stakeholders, zodat vanuit een gesloten PDCA de resultaten voortdurend zijn verbeterd. Dit in een omgeving waarin zowel de teamsamenstelling, als de geselecteerde software Tableau en Agile werkwijze compleet nieuw waren voor de organisatie.

Direct een afspraak maken?

[email protected] 06 – 52625722
Besturing inrichten voor een grote bank MG 1603V3finalHR Besturing inrichten voor een grote bank cta pijl

Opgeleverd voor de klant

De OGSM, de uniforme rapportages en de hernieuwde overlegstructuur maken het mogelijk om betere bedrijfsresultaten te halen. De uitkomst van de opdracht maakt het voor de Hypotheken keten van deze bank mogelijk om effectiever en scherper te sturen op haar doelstellingen en sneller bij te sturen wanneer afwijkingen zich voordoen. Het management heeft inzicht gekregen in de resultaten waar zij verantwoordelijk voor zijn. Er zijn 40 nieuwe dashboards opgeleverd. De kennis van data visualisatie is toegenomen. Aansluitend is een cultuur ontstaan waarin men kort cyclisch bijstuurt en men elkaar steeds uitdaagt om voor betere resultaten te gaan

Laatste blogs

Teamcoaching als inzet voor het realiseren van je doelen

High performing teams creëren met behulp van de piramide van Lencioni, geweldig hulpmiddel voor een betere teamsamenwerking.

Maak je doelstellingen concreet in KPI’s

KPI’s is een bouwsteen in de onderste laag van de 5P piramide van Improvery: Richting geven aan verandering.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -