Het Continu Verbeteren met bijvoorbeeld Lean en Agile wordt in steeds meer organisaties toegepast. Hoewel het toepassen hiervan ogenschijnlijk simpel lijkt, kan dit in de praktijk best lastig blijken! Het vraagt in de regel namelijk veel van de veranderkracht van organisaties. Bij Improvery hebben we veel ervaring met continu verbeteren en transformatie trajecten, en merken dat iedere organisatie vroeg of laat tegen dezelfde uitdagingen aan loopt. Deze uitdagingen hebben niets te maken met de methode of filosofie, maar met de overtuigingen van de organisatie die er aan ten grondslag liggen.

Er bestaat dus niet één perfecte aanpak, maar wees je bewust van deze aandachtspunten bij het toepassen van Continu Verbeteren in jouw organisatie.

Het is belangrijker te starten, te leren en het traject aan te passen en te verbeteren terwijl je op weg bent.

Lizeth Abrahamsen

Er wordt alleen focus op de tools gelegd

Continu Verbeteren gaat over zoveel meer dan alleen al die (handige!) tools die eraan vasthangen! Als je team of organisatie zich alleen maar richt op de methodieken om te verbeteren, dan loop je op een bepaald punt vast.
Heel belangrijk is dat er aandacht is voor de opvattingen en overtuigingen die eraan ten grondslag liggen wat zich resulteert in het gedrag van medewerkers. Veranderen is mensenwerk, dus richt je vooral op het vergroten van de veranderkundige capaciteit van mensen.

Er is geen (zichtbare) ondersteuning vanuit de directie

Mijn ervaring leert dat je heel goed bottum-up kunt starten met Continu Verbeteren. Vanuit enthousiasme en de wil om te verbeteren kom je een heel eind, maar op een gegeven moment kom je op een kantelpunt waarbij je, als je verder wilt komen, ondersteuning van de directie nodig hebt. Belangrijk is om hen al vanaf het begin af aan te betrekken bij de ontwikkelingen, neem ze regelmatig mee naar de werkvloer (‘going tot he Gemba’) en laat ze in gesprek gaan met de teams en zien welke positieve veranderingen teweeg zijn gebracht!

Het toepassen van Continu Verbeteren werkt vooral goed als het directieteam zelf pro-actief de transformatie stuurt en dit toepast op hun eigen werk en rol

Continu Verbeteren is een project

Een misvatting is om Continu Verbeteren zien als een project met een kop en een staart. Het is een manier van werken, haast een soort levensstijl die op de werkvloer heerst. Je kunt de introductie ervan natuurlijk best projectmatig aanpakken, maar als dat niet gepaard gaat met een daadwerkelijke verandering van houding en gedrag, dan val je heel gemakkelijk weer terug in oud gedrag. Dus je moet een cultuur neerzetten die medewerkers uitnodigt om verbeteringen aan te brengen.

Heb dus niet de wens om een perfect traject te ontwikkelen: het is belangrijker te starten, te leren en het traject aan te passen en te verbeteren terwijl je op weg bent.


Wie het werken met Lean of Agile te eenzijdig aanschouwt als procesverbetermethode of als een manier om kosten te besparen, loopt de kans in bovenstaande valkuilen te stappen. Maar heb je aandacht voor de lerende organisatie, waarbij er continue aandacht is voor ontwikkeling en gedrag, dan is dit een prachtige methode om de kwaliteit te verhogen, processen te verbeteren, werkplezier te verhogen en een op continuous improvement gerichte werkhouding te introduceren.

Herken jij een of meerdere van deze valkuilen in jouw organisatie? Lees dan eens ons 5P model, een leidraad voor een gedragen analyse en duurzame prestatieverbetering.

Wil je ook met Lean aan de slag? Neem contact met ons op!

[email protected] 06 – 52625722
Leer en verbeter! MG 1603V3finalHR Leer en verbeter! cta pijl

Laatste blogs

Teamcoaching als inzet voor het realiseren van je doelen

High performing teams creëren met behulp van de piramide van Lencioni, geweldig hulpmiddel voor een betere teamsamenwerking.

Maak je doelstellingen concreet in KPI’s

KPI’s is een bouwsteen in de onderste laag van de 5P piramide van Improvery: Richting geven aan verandering.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -