“Duurzame verbetering realiseren is het mooiste wat er is”

De verbetercoach is verantwoordelijk voor het ophalen en uitwerken van verbetervoorstellen vanuit het team. Hiermee zorg je voor eigenaarschap voor continu verbeteren in de teams op de werkvloer.

Waarom scrummen als de Lean filosofie en -tools ook kunnen?

We laten nog te vaak kansen liggen wat betreft de Lean methode en -tools die we kunnen toepassen.

Dagstart: van mijn en jouw werk, óns werk maken.

De dagstart is hét voorbeeld van Mens én Prestatie. Dat begint al bij de check-in.

Painstorm.

Om grip te krijgen welke kansen er liggen is een Painstorm de uitkomst. Dit is een sessie met betrokkenen waarin stapsgewijs inzicht wordt verkregen in wat nog niet in beeld is, maar wel impact heeft op de organisatie.

Continu verbeteren? Zorg voor eigenaarschap en motivatie.

De verbetercoach is verantwoordelijk voor het ophalen en uitwerken van verbetervoorstellen vanuit het team. Hiermee zorg je voor eigenaarschap voor continu verbeteren in de teams op de werkvloer.

Improvery bij RTLZ How It’s Done

28 april 2022 Op donderdag 28 april werd er afgereisd naar Hilversum. Net buiten het Mediapark bevond zich de filmlocatie, in het kantoor van RTLZ.

Leer en verbeter!

Het Continu Verbeteren met bijvoorbeeld Lean en Agile wordt in steeds meer organisaties toegepast. Hoewel het toepassen hiervan ogenschijnlijk simpel lijkt, kan dit in de praktijk best lastig blijken!

Hoe helpt visual management bij continu verbeteren?

Een belangrijk middel om dit in een organisatie te bereiken is visual management. Met visual management kun je namelijk een aantal zaken bewerkstelligen die de medewerker in staat stelt om ook echt eigenaarschap voor zijn eigen werkzaamheden te nemen.

De leidende coalitie is goud waard bij veranderen

Voor het in beweging krijgen van een organisatie is het belangrijk dat een groep mensen uit de breedte van de organisatie wordt gevormd, die enthousiast met de verandering aan de de slag willen.

Lean = Leren

Wij krijgen vaak de vraag wat Lean nu eigenlijk écht is. Het antwoord is in feite simpel: Lean is leren door te doen en verbeteren in kleine stapjes, continu.

Improvery is een een Consultancy & Trainingsbureau gespecialiseerd in het helpen transformeren van organisaties naar meer resultaatgericht werken en het creëren van een cultuur van Continu Verbeteren.

Wij geloven dat resultaten altijd beter kunnen. Wij geloven ook dat resultaten niet alleen op de korte termijn effect moeten hebben, maar nog belangrijker zijn op de lange termijn. Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat direct resultaat wordt geboekt, dat het resultaat blijvend is en dat de organisatie zelfstandig in staat is steeds verder te verbeteren.

Wij geloven dat veranderen mensenwerk is, dus richten wij ons vooral op het vergroten van de veranderkundige capaciteit van mensen.

Onze organisatie