Improvery heeft bij een grote bank de besturing ingericht van zowel vier waarde stromen binnen de Hypotheken keten als van het Service Centrum Hypotheken (mid-office, backoffice en bedrijfsbureau). Samen met het verbeterteam is hiermee gezorgd voor een effectieve besturing van de hypotheek keten en ook van het operationele jaarplan binnen de lijn organisatie

Ambitie van de klant

Een grote bank wilde haar operationele stuurinformatie verbeteren om beter en meer feitelijk te sturen en te gaan werken met realistische uitvoerbare jaarplannen in de lijnorganisatie.

Improvery heeft daarom, samen met het interne verbeterteam, de besturing ingericht van zowel vier waarde stromen binnen de Hypotheken keten, als de besturen van het Service Centrum Hypotheken (mid-office, backoffice en bedrijfsbureau). Het ging hierbij om het inrichten van een effectieve besturing over zowel de hypotheek keten als de besturing van het operationele jaarplan binnen de lijn organisatie.

Aanpak

Improvery heeft de besturing ingericht vanuit een duidelijke plan aan de hand van de OGSM-methode (Objective, Goals, Strategies, Measures). Vervolgens is de benodigde ‘near-realtime’ rapportagestructuur ingericht om resultaten te kunnen monitoren, analyseren en te besturen. De business vraag werd vertaald naar een concrete en uniforme rapportage. De visualisatie is continu getoetst bij de stakeholders, zodat vanuit een gesloten PDCA de resultaten voortdurend zijn verbeterd. Dit in een omgeving waarin zowel de teamsamenstelling, als de geselecteerde software Tableau en Agile werkwijze compleet nieuw waren voor de organisatie.

Direct een afspraak maken?

a.pans@improvery.nl 06 – 52625722

Opgeleverd voor de klant

De OGSM, de uniforme rapportages en de hernieuwde overlegstructuur maken het mogelijk om betere bedrijfsresultaten te halen. De uitkomst van de opdracht maakt het voor de Hypotheken keten van deze bank mogelijk om effectiever en scherper te sturen op haar doelstellingen en sneller bij te sturen wanneer afwijkingen zich voordoen. Het management heeft inzicht gekregen in de resultaten waar zij verantwoordelijk voor zijn. Er zijn 40 nieuwe dashboards opgeleverd. De kennis van data visualisatie is toegenomen. Aansluitend is een cultuur ontstaan waarin men kort cyclisch bijstuurt en men elkaar steeds uitdaagt om voor betere resultaten te gaan

Improvery is een een Consultancy & Trainingsbureau gespecialiseerd in het helpen transformeren van organisaties naar meer resultaatgericht werken en het creëren van een cultuur van Continu Verbeteren.

Wij geloven dat resultaten altijd beter kunnen. Wij geloven ook dat resultaten niet alleen op de korte termijn effect moeten hebben, maar nog belangrijker zijn op de lange termijn. Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat direct resultaat wordt geboekt, dat het resultaat blijvend is en dat de organisatie zelfstandig in staat is steeds verder te verbeteren.

Wij geloven dat veranderen mensenwerk is, dus richten wij ons vooral op het vergroten van de veranderkundige capaciteit van mensen.

Onze organisatie